Tarieven Ondernemingsloket KBO-verrichting 2024


Per registratie/wijziging van een vestiging bedraagt de vaste administratiekost dit jaar 105,50€.


Tarieven Belgisch Staatsblad 2024 (worden meestal vernieuwd vanaf  1 maart)


Voorlopig vind u hier de link naar de informatie op de website van het Belgisch Staatsblad:

http://www.ejustice.just.fgov.be/tsv_pub/tarif_n.htm


Tarieven Nationale Bank van België neerlegging jaarrekening 2024De entiteiten die een jaarrekening moeten neerleggen verwijs ik graag naar de website van de NBB voor de tarieven geldig in 2024:


https://www.nbb.be/nl/balanscentrale voor wie alles wil weten over de diensten van de balanscentrale.


Jaarlijkse bevestiging UBO - update 

In 2021 was 31 augustus de deadline voor het opladen van ondersteunende documenten waaruit de juiste UBO-structuur van uw bedrijf blijkt. Indien u vorig jaar in deze situatie verkeerde en er niets gewijzigd is intussen, vergeet dan de jaarlijkse bevestiging niet tijdig te doen.


Nieuw sinds einde 2023 is de mogelijkheid van ambtshalve doorhaling in de KBO bij na leven van de UBO-formaliteiten. 


Voor het UBO-register is het nog wachten op hoe de consultatie van de geregistreerde gegevens zal geregeld worden in de (nabije) toekomst na het vonnis van het Europees Hof van Justitie van 22 november 2022. Hierdoor is de toegang op dit moment beperkt tot de bevoegde autoriteiten en onderworpen entiteiten (banken, notarissen, advocaten, cijferberoepen).