ParalegalW

Uw veilige koers door het administratieve mijnenveld van de ondernemer

Diensten

corporate housekeeping


- formaliteiten Kruispuntenbank voor ondernemingen (inschrijving, wijziging en doorhaling)


- review bedrijfsdocumenten en aangepast actieplan


- UBO register


- organisatie Algemene Vergadering van Aandeelhouders


- opmaken notulen


 



praktische juridische adviesverlening



- consultancy in efficiëntie ondernemingsdocumenten


- legalisatie van documenten


- optimalisatie sociale bijdragen zelfstandigen


...




Mijn missie

Ziet u als ondernemer het bos door de bomen niet meer door de vele administratieve verplichtingen?

Heeft u als boekhouder voldoende op uw bord met de cijfers van uw cliënten?


Dan bekijk ik graag met u hoe ik u van dienst kan zijn.

Ik zet voor u de juridische taal in formulieren en briefwisseling van administraties om naar klare en duidelijke informatie.

Samen bespreken we welke acties nodig zijn om uw zaak efficiënt en juridisch correct te starten, voort te zetten en uit te bouwen.



Wie ben ik

Wendy De Mesmaecker, paralegal met 20 jaar ervaring in de praktische kant van de Belgische wetgeving. Met mijn optimisme, analytische blik en uitgesproken hands-on mentaliteit pak ik alle administratieve formaliteiten met juridische insteek aan.


Na het behalen van mijn diploma Rechtspraktijk begon mijn avontuur als paralegal in de hoofdstad. Een vijftal jaar werkte ik als corporate paralegal bij een Amerikaans advocaten-/consultingkantoor. Omwille van privéreden verlegde ik mijn werkterrein naar Antwerpen.


In mijn functie als legal advisor bij een consultingbedrijf (lid van de big four) verzamelde ik vijf jaar ervaring in de sociale wetgeving, arbeidswetgeving en immigratieformaliteiten.


Vervolgens maakte ik een tussenstop van zes jaar bij een groot ondernemingsloket/sociaal verzekeringsfonds waar ik alle geheimen van de kruispuntenbank voor ondernemingen en het sociaal statuut van de zelfstandigen ontdekte.


Daarna maakte ik vijf en half jaar deel uit van het legal departement bij een beursgenoteerd olietankerbedrijf als inhouse paralegal.


Begin augustus 2022 maakte ik een tussenstop in de sector van het vastgoed, kantoren en magazijnen. Sinds september 2023 vind je mij terug bij een distributeur van chemicaliën en grondstoffen.


Als actieve duizendpoot wil ik mijn passie en uitgebreide praktische kennis van het ondernemersrecht delen zodat u als ondernemer zich zonder administratieve zorgen kan focussen op uw echte passie, nl. ondernemen. Het is mijn doel mijn ervaring zo optimaal mogelijk in te zetten voor alle soorten bedrijven.


Mocht u nieuwsgierig geworden zijn naar meer details over mijn loopbaan

kan u deze vinden op mijn LinkedInpagina.



Wat is de status van uw                     ?   

Het UBO register is het resultaat van de Belgische omzetting van de vierde Europese antiwitwasrichtlijn. De Belgische antiwitwaswetgeving dateert reeds van 18 September 2017.

Toch was het wachten tot 2019 voor het UBO register toegankelijk werd.


Na de identificatie en registratie van de uiteindelijke begunstigde(n) van uw vennootschap, vzw of fonds verplicht de overheid u vanaf 11 oktober 2020 ook een document op te laden dat de geregistreerde informatie bevestigt. Voorbeelden die de overheid zelf suggereert: gescande kopie van het aandelenregister, statuten van de vennootschap, VZW of trust, een aandeelhoudersovereenkomst, notariële akte of elk ander document. Deze documenten zullen enkel consulteerbaar zijn voor de bevoegde autoriteiten.


Indien u reeds informatie heeft geregistreerd voor 11 oktober 2020 had u tot 31 augustus 2021 om eveneens de documenten op te laden via de website van de FOD Financiën. Indien u na 11 oktober 2020 informatie registreert in het UBO register bent u verplicht de bijhorende documenten op te laden.


Indien u in 2021 de deadline van 31 augustus inzake opladen documenten diende na te leven, vergeet de jaarlijkse bevestiging dan niet indien er intussentijd niets aan de UBO's van uw bedrijf gewijzigd is. Indien u gebruik maakt van een erkend digitaal aandeelhoudersregister waaruit de UBO-structuur van uw bedrijf blijkt, hoeft u geen documenten meer aan te leveren sinds april 2022. 


Voor meer informatie verwijs ik u naar de webiste:

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register 


Voor hulp bij het bepalen van welk document u kan toevoegen bij deze registratie of algemene hulp bij de registratie zelf kan u ook bij mij terecht door onderstaande contactformulier in te vullen of u maakt een afspraak via mail of telefoon.


Paralegal Network Benelux

25 juni 2023

Op 25 juni 2023 had ik de eer en het genoegen mijn eerste publieke presentatie te geven over het fantastische beroep van "paralegal".


Dankzij het Paralegal Network Benelux kreeg ik de kans om de veelzijdigheid en variatie in het professionele leven van de paralegal toe te lichten.


En natuurlijk ook om te netwerken met andere professionals uit het beroepsveld.



Komende evenementen

Deadline update statuten conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen = 1 januari 2024!!

Deze dag komt gevaarlijk dichtbij, onderneem tijdig actie om met een gerust gemoed 2024 aan te vangen.






Contact